Canvis – Changes – Cambios


 • L’estructura de navegació del Blog ha canviat amb la intenció de millorar-ne la localització de continguts. El menú de capçalera inclou ara uns nous descriptors d’aquestst continguts. L’apartat Photography, el més extens, s’ha dividit en sis sub-seccions:
 • Photographic Imaging (Imatges Fotogràfiques)
 • Photography Technique (Tècnica Fotogràfica)
 • Imaging Research (Recerca en Imatge Fotogràfica)
 • Imaging Booklets (Quaderns de Fotografia)
 • Thoughts on Photography (Reflexions sobre Fotografia)
 • Photography News & Events (Notícies i Esdeveniments sobre Fotografia)

En el futur i si l’extensió ho aconsella, les altres entrades del menú es desenvoluparan en la mateixa forma. Espero i desitjo que tot plegat us faciliti la navegació.

 • The navigation structure of the Blog has changed in order to improve the contents localization. The header menu now includes some new descriptors of such content. The Photography entry, the largest, has been divided into six sub-sections:
 • Photographic Imaging
 • Photography Technique
 • Imaging Research
 • Imaging Booklets
 • Thoughts on Photography
 • Photography News & Events

In the future, and if advised by extension, the other menu entries will be developed in the same way. I hope that all this will facilitate navigation.

 • La estructura de navegación del Blog ha cambiado con la intención de mejorar la localización de contenidos. El menú de cabecera incluye ahora unos nuevos descriptores de dicho contenido. El apartado Photography, el más extenso, se ha dividido en seis sub-secciones:
 • Photographic Imaging (Imágenes Fotográficas)
 • Photography Technique (Técnica Fotográfica)
 • Imaging Research (Investigación sobre Imagen Fotográfica)
 • Imaging Booklets (Cuadernos de Fotografía)
 • Thoughts on Photography (Reflexiones sobre Fotografía)
 • Photography News & Events (Noticias y Acontecimientos sobre Fotografía)

En el futuro y si la extensión lo aconseja, las otras entradas del menú se desarrollarán de la misma forma. Espero y deseo que todo ello os facilite la navegación.

About Carles Mitjà

Photographer & Photography teacher
This entry was posted in Blog Structure. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s