Els Aiguats de la Val d’Aran al PyrenMuseu


Copa_Terrassa_RostaAhir 20 de juliol, el Doctor Narcís Prat, Catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona (UB), pronuncià a la sala del PyrenMuseu de Salardú una conferència sobre la gestió dels rius, el seu cabal i les mesures de protecció i regulació. Tot plegat arrel de les darreres inundacions i danys soferts a la vall per les pluges, el desglaç i la conseqüent riuada del passat 18 de juny.

La conferència, organitzada a iniciativa de tres joves veïns de la Vall, Gerard Rocher, Mireia Boya i Sara Arjó, versà sobre els fets esmentats i es centrà en les possibilitats de canviar alguns dels criteris sobre els conceptes entrellaçats de cabal, velocitat i energia, tenint en compte les conseqüències que sobre aquests conceptes tenen les canalitzacions dutes a terme al seu pas per les poblacions. Per tal de fer possible aquest canvi de criteri, es parlà de la possibilitat de replantejar aquestes actuacions en el marc d’una visió més basada en la objectivitat tècnica que en la tradició i/o els interessos particulars, sovint inter-dependents.

A la intervenció de Narcís Prat hi quedà palesa no només la manca d’una política de gestió d’acord amb les directives europees en la matèria, sinó sobre tot, la dificultat de superar un status quo basat en la cultura de l’intervencionisme mecanicista per un altre d’estudi rigorós i científic dels fets. En aquest sentit i a tenor de les aportacions d’alguns dels assistents en el torn de debat, es veié també la necessitat de dissociar el verdader coneixement de l’impulsat per uns estaments tècnics que necessàriament vinculats al poder o les estructures polítiques, fan prevaldre criteris de fàcil comprensió per la societat però òbviament simplistes sinó interessats en el seu plantejament.

NarcisPrat_II

Narcís Prat durant la seva intervenció

Narcís Prat exposà els fets amb la neutralitat que dóna el coneixement i la no dependència de les parts implicades. Els promotors de la xerrada, Gerard, Mireia i Sara centraren al seu torn el debat en el cas concret de la Garona i la Val d’Aran al final de la intervenció del catedràtic, obrint així el debat entre el nombrós públic assistent. Gerard Rocher és ambientòleg format a la UB i està especialment interessat en els efectes de l’anomenat canvi climàtic. Mireia Boya és professora associada de Geografia de la Universitat Pompeu Fabra i vocal del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. Finalment, Sara Arjó es ambientòloga i gestora de l’empresa de dinamització cultural Verd e Blu. A les imatges de sota podeu veure’ls durant les seves respectives intervencions (Feu click a les imatges per veure’n una versió ampliada).

Gerard

Gerard Rocher

Mireia_II

Mireia Boya

Sara

Sara Arjó

Les meves impressions personals com assistent al debat, les podria resumir en:

  • Sovint les causes d’aquesta mena de fenòmens son conegudes per bé que no sempre compreses ni per la població afectada ni per els suposats responsables administratius i/o polítics.
  • La qualificació d’excepcionalitat d’uns fets està massa sovint lligada a la memòria personal. En termes meteorològics, geològics i climàtics, es tracta d’una unitat de mesura d’un ordre de magnitud massa petit.
  • La societat en general, la massa de  votants, associa massa sovint el coneixement tècnic al dels tècnics de l’Administració. Sense ànim de negar-els-hi tal coneixement, caldria en cada cas confrontar-lo amb el de la Universitat en tant que ens no necessàriament lligat al poder. En el ben entès que aquesta confrontació d’idees és el camí per el debat i la cerca de solucions verdaderament tècniques.
  • Una iniciativa com la d’aquests tres joves amb el comú denominador de la seva sòlida formació no és només un signe de salut social sinó també l’indicador de que cal la permanència del debat més enllà de les espaiades ocasions en les que triem els nostres representats. Cal votar, sí, però també cal no oblidar el nostre deure de participació dia a dia, no només cada quatre anys.

Al cap i a la fi, un dia llarg però agradable. Dels que deixen bon sabor de boca.

About Carles Mitjà

Photographer & Photography teacher
This entry was posted in Life & People, Nature & Mountain and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Els Aiguats de la Val d’Aran al PyrenMuseu

  1. Pingback: Els Aiguats de la Val d’Aran al PyrenMuseu – Carles Mitjà | Amics dera Garona

  2. Pingback: COAMB: Èxit a la jornada sobre els aiguats a la Vall d’Aran | Amics dera Garona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s