Pierce Arrow Quint


El Pierce Arrow Quint és un camió combinat escala/autobomba en una mateixa unitat. Com ja hem comentat en altres entrades, les autobombes dels EEUU es denominen genèricament com Engine o Pump, les autoescales com a Truck i aquestes versions combinades, reben el nom de Quint. La paraula es deriva de quintuple, en referència a les cinc capacitats del vehicle: Bomba, tanc, transport de mànegues, escala giratòria electro-hidràulica i transport d’escales manuals. Encara que els Quint han estat molts anys exclusius dels bombers dels Estats Units, actualment hi ha tendència també en altres mercats com l’europeu a que les diferents marques ofereixin versions combinades d’autobomba i autoescala. En els cas dels EEUU, aquestes versions Quint son molt habituals dels cossos de bombers voluntaris de poblacions petites, a causa de la seva versatilitat en multitud de tipologies de sinistre.

El vehicle presentat és una miniatura de Code 3 Collectibles, avui Code 3 Firetrucks, a Escala 1:64. El model reprodueix el Pierce Arrow del Cos de Bombers Voluntaris de la població de Castle Shannon, a Pennsylvania. La unitat es va posar en servei el 1994 i va ser substituïda per una versió modernitzada amb característiques similars l’any 2013. Com ja varem veure en el Mack CF de 1970, sovint els cossos de bombers voluntaris dels EEUU no segueixen els esquemes clàssics de colors per a els seus camions. En aquest cas, a Castle Shannon varen triar el verd fosc amb franges grogues. A ambdós cantons de l’escala hi ha un rètol amb la inscripció Castle Shannon Volunteer Fire Dept. (Cos de Bombers Voluntaris de Castle Shannon). A les portes del davant de la cabina hi ha l’escut de la ciutat, actualment barriada de l’extraradi Pittsburgh. Entre les portes del davant i del darrera, als laterals de la cabina, hi diu Castle Shannon amb el número 15, que es correspon amb la numeració de les casernes corresponents a l’àrea metropolitana de Pittsburgh.

PierceArrowQuint_front_1400pix
Vista tres quarts del davant d’un Pierce Arrow Quint de 1994 (feu click a la imatge per veure’n una versió ampliada) Copyright ©2015 by Carles Mitjà.

Com a la majoria de Quint i atenent a la multiplicitat de funcions, les cabines estan sobre-dimensionades per encabir-hi la tripulació corresponent a l’escala i la que ha d’atendre la bomba. En aquest cas, les portes del davant donen accés a dos seients, el del conductor i el de l’oficial; entre els dos, la coberta del motor i els panells de comandament. Les portes del darrera accedeixen a un espai condicionat amb sis seients, on quatre bombers hi viatgen asseguts en el sentit de la marxa i dos en sentit contrari. El para-xocs, de grans dimensions, equipa un registre que dóna accés a una mànega plegada d’alimentació del tanc. Al cantó esquerra del para-xocs, una sirena i al dret, un clàxon greu. Sobre el sostre de la cabina i a cada banda de l’escala, llum de gàlib i un llum d’emergència vermell de llampecs intermitents.

Darrera de la cabina, amb estreps d’accés, hi trobem el compartiment de la bomba amb els ràcords d’alimentació i sortida d’aigua i els controls i comandaments. Sobre aquest compartiment, tres mànegues seques plegades i connectades per a una primera intervenció. La resta del lateral, mostra sis registres d’accés a armaris i calaixos de mànegues i eines diverses. Davant i darrera del tren doble dels eixos posteriors, en material cromat, les tapes laterals dels suports estabilitzadors hidràulics extensibles, amb llums de senyalització. Aquests suports son de desplaçament horitzontal i una vegada desplegats adopten un perfil en H a banda i banda del vehicle. Al final de la carrosseria, dues escales laterals d’accés a la plataforma de comandament de l’escala giratòria. La part central de tot aquest llarg compartiment, des de la bomba fins a la part posterior del camió, inclou al seu interior el tanc d’aigua i el compartiment de les diverses escales senzilles i extensibles (ground ladders) accessibles des de registres al panell posterior del vehicle. Els dos laterals del camió son quasi bé simètrics pel que fa al seu aspecte exterior. Els controls i comandaments de la bomba son accessibles des dels dos laterals.

PierceArrowQuint_rear_1400pix
Vista tres quarts del darrera d’un Pierce Arrow Quint de 1994 (feu click a la imatge per veure’n una versió ampliada) Copyright ©2015 by Carles Mitjà.

A cada banda de l’extrem posterior de la plataforma superior, hi ha dos llums vermells giratoris. Sobre la plataforma de gir de l’escala, hi veiem a l’esquerra el panell de comandaments i a la dreta dos dipòsits d’aire comprimit per reposar els equips de respiració autònoma. L’escala, de tres trams, és de 100ft (≈ 30m). Està disposada horitzontalment al llarg del camió i recolzada sobre el sostre de la cabina. A l’extrem del tram superior i fora dels límits de la cabina, porta muntada una cistella amb una plataforma frontal on hi ha instal·lat un monitor d’aigua de comandament automatitzat. Dins de la cistella s’hi pot veure el panell de comandaments de l’escala i de l’esmentat monitor. A la part del darrera de la cistella hi ha muntats dos focus auxiliars halògens. A cada banda de l’extrem davanter del primer tram de l’escala hi ha un llum giratori de color vermell. A cada lateral de l’escala, un a la cistella i l’altre davant dels dipòsits d’aire comprimit, s’hi poden veure dos altaveus de comunicació d’àudio.

A banda de l’esmentada configuració Quint, d’autobomba i autoescala combinats, potser una de les diferències més importants respecte dels vehicles escala europeus és la longitud total del xassís, amb eix de tracció doble al darrera, tot i que l’escala és de només 30m. També i a pesar de les dimensions moderades de l’escala, destaquen els grans elements d’estabilització lateral, similars als que a Europa equipen els autoescales de 40 i 50m, tot i que aquesta tendència està canviant. Per una banda, els xassís europeus estan augmentant les seves dimensions i funcionalitats i per l’altre, fabricants europeus d’escales com Metz, del Rosenbauer Group, comencen a equipar vehicles dels EEUU. Aquesta evolució cap a vehicles més grans cal emmarcar-la també en el creixement urbanístic amb xarxes viàries més amples. Només alguns pocs camions de dimensions reduïdes han de seguir prestant servei en els centres històrics, amb xarxes viàries més complexes i estretes.

About Carles Mitjà

Photographer & Photography teacher
This entry was posted in Firefighting and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Pierce Arrow Quint

  1. Pep Masip says:

    Carles, potser ja et consta, però al costat de Vilafranca hi ha un lloc que tenen camions de bombers: https://goo.gl/maps/PNv5MMVZ6tR2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s