Magirus Deutz RKW7

Aquest model de camió grua específicament dissenyat per a bombers causà sensació en la seva presentació a la Fira de Frankfurt de 1951. Es tracta del Magirus Deutz S6500 RKW7 de 1954 a Escala 1:72 de Del Prado. Les inicials S6500 indiquen que es tracta d’un model Saturn 6500 de Magirus Deutz i RKW corresponen a Rüstkranwagen o vehicle grua de rescat. El model porta les calques Freiw. Feuerwehr Reutlingen 1954 RKW7 a ambdues portes del davant. Freiw. Es abreviatura de Freiwilige i el conjunt es tradueix per Cos de Bombers Voluntaris de la ciutat de Reutlingen, 1954 és l’any de posada en servei, RKW ja s’ha comentat anteriorment i el número 7 es correspon amb la capacitat de càrrega de la grua en tones. Més endavant se’n varen fabricar amb una capacitat de 10T.

MagirusRKW7_front_1200pix
Vista 3/4 del davant d’un camió grua Magirus Deutz S6500 RKW7 de 1954 (feu click a la imatge per veure’n una versió ampliada).

El model presentat és la primera versió fabricada per Magirus Deutz, amb la carrosseria anomenada autocar per la seva continuïtat lateral des de la cabina fins a la part del darrera. Les versions posteriors equipaven també cabina doble de quatre portes, però separada de la secció posterior on s’hi allotgen els armaris d’eines i accessoris. També aquesta segona versió incorporava tracció 4×4 i un cabrestant (winch) muntat sobre un para-xocs frontal sobre-dimensionat. Una unitat d’aquesta segona versió prestà servei durant molts anys al Servei d’Extinció d’Incendis i Salvaments de l’Ajuntament de Barcelona amb els distintius G-1 primer i AE-1 en anys posteriors.

El vehicle estava equipat amb diverses eines destinades a l’excarceració de víctimes d’accident, l’eliminació d’obstacles i totes les tasques associades a les operacions de salvament. La grua disposava d’una capacitat de gir de 360º i 4m de radi. El camió equipava un generador elèctric de corrent alterna de 18Kw i tres motors elèctrics auxiliars per operar respectivament el cabrestant posterior, els moviments de la ploma de la grua i la translació sobre els estabilitzadors posteriors. Aquests estabilitzadors del darrera equipaven rodes per desplaçar el vehicle fins i tot sense que l’eix posterior tingués contacte amb el terra. La grua era operativa sense necessitat d’estabilitzadors laterals fins a una càrrega de 2T.

La cabina, del model rundhauber (morro arrodonit) de Magirus incorpora quatre portes d’accés. La dotació habitual era d’un oficial, un conductor i tres o quatre bombers. Sobre el para-xocs del davant s’hi poden veure un clàxon senzill i un del tipus bitó, clàssic encara avui com a sol·licitud de pas dels vehicles d’emergència alemanys. A l’extrem dret del parabrises hi ha el focus de llum auxiliar també clàssic dels bombers d’Alemanya. Entre les dues portes de cada costat de la cabina hi trobem la barra desplegable que es feia servir amb la funció actual dels llums intermitents, indicant els canvis de direcció. Sobre el sostre, dos llums giratoris de color blau.

MagirusRKW7_rear_1200pix
Vista 3/4 del darrera d’un camió grua Magirus Deutz S6500 RKW7 de 1954 (feu click a la imatge per veure’n una versió ampliada).

Al lateral de la carrosseria darrera de la cabina hi han vuit portes d’armari en dues fileres on s’hi emmagatzemen les eines i estris necessaris en les operacions de salvament. A la part del darrera del sostre emergeix la ploma de la grua, recolzada horitzontalment al llarg del vehicle. El panell posterior disposa de dues portes d’accés als comandaments de la grua. Just a sota, s’hi veu el ganxo del cabrestant de remolc i els estabilitzadors laterals equipats amb rodes. El fet que tots els accessoris de treball estiguin tancats a l’interior dels armaris i la continuïtat de les línies de la carrosseria li confereixen un aspecte compacte i auster.

Amb el pas dels anys i a causa de l’augment del nombre de serveis de salvament a prestar en accidents de circulació, els cossos de bombers d’arreu han seguit la tendència d’equipar amb eines de salvament les bombes urbanes lleugeres, relegant les operacions de grua a vehicles també específics només amb aquesta funció. Per altre banda, aquest tipus de vehicle altament especialitzat és el precursor de les actuals unitats Rescue (Rescat o Salvament) i Hazmat (Hazardous Materials), molt habituals als bombers dels Estats Units.

Posted in Firefighting | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Crown Firecoach

Els autobusos i camions de bombers de la companyia Crown Coach Corporation varen ser molt populars als Estats Units, sobre tot als estats de la costa oest. La companyia cessà en la seva producció el 1991. El model presentat avui és una autobomba, engine en el lèxic del bombers nord-americans, de l’any 1960 i que va servir al Cos de Bombers de Honolulu, a l’illa de Hawai. El model és una miniatura de Code3 Collectibles, actualment Code3 Fire Trucks, a Escala 1:64. A les calques d’ambdós costats de la cabina hi diu E14 H. F. D. Waialua (Engine14 Honolulu Fire Department Waialua) o autobomba Nº14 del Cos de Bombers de Honolulu. Waialua és una població del nord de l’illa de Hawai.

Crown_front_1200pix
Vista 3/4 del davant d’un Crown Firecoach de 1960. Miniatura metàl·lica Escala 1:64 de Code3 Collectibles (feu click a la imatge per veure’n una ampliació). Copyright ©2015 by Carles Mitjà

La configuració general del camió és la mateixa que ja varem veure en el cas del Ford Model T de 1926, l’American Lafrance 700Series de 1947, el Seagrave K i el Mack CF, tots dos de 1970. Afegint-hi aquest Crown de 1960 es constata que durant una bona colla d’anys, les auto-bombes nord-americanes varen conservar uns trets distintius molt específics. A banda de les millores en prestacions del camió i dels estris d’extinció, els únics canvis externs importants en aquests anys varen ser cobrir les cabines i abandonar el costum que els bombers viatgessin dempeus a la plataforma del darrera. Totes dues coses per raons de seguretat.

La cabina del Crown és descoberta i amb dues portes d’accés a la part del davant. Al cantó esquerra hi ha un seient individual per al conductor, mentre que al cantó dret, el seient és doble on, en general, hi viatjaven un bomber i l’oficial. Enmig dels dos seients s’hi poden veure els comandaments de la transmissió i el fre d’estacionament. Al darrera hi ha un seient individual a cada banda de la coberta del motor. Aquests seients estan disposats en sentit contrari al de la marxa i s’hi accedeix directament sense porta. Al panell frontal hi ha una sirena integrada al centre i un clàxon greu a la part baixa del cantó dret. També hi trobem llums intermitents de senyalització i un llum giratori vermell al centre de la part superior del parabrises.

Darrera de la cabina hi trobem el compartiment de la bomba, que s’estén fins el pas de roda posterior. A sobre hi ha tres mànegues de primera intervenció connectades però sense pressuritzar i al darrera, un monitor de comandament manual i dos registres d’emplenada dels tancs d’aigua i d’escuma. Als panels de les dues bandes del compartiment de la bomba, s’hi veuen ràcords d’entrada i sortida d’aigua per a connectar-hi les mànegues. Al cantó esquerra hi ha també els comandaments de la bomba. La situació en aquest costat facilita el ràpid accés per part de conductor, que n’és el responsable en arribar al lloc del sinistre.

Crown_rear_1200pix
Vista 3/4 del darrera d’un Crown Firecoach de 1960. Miniatura metàl·lica Escala 1:64 de Code3 Collectibles (feu click a la imatge per veure’n una ampliació). Copyright ©2015 by Carles Mitjà

A la part del darrera, com sempre en aquest tipus d’autobomba, el llit de mànegues. Al final, una plataforma on hi poden viatjar bombers drets agafant-se amb les mans a la barra cromada que travessa el compartiment. Sobre aquesta barra s’hi poden veure quatre llums de senyalització, dues a cada banda. Al cantó dret del llit de mànegues, sobre del pas de roda posterior, hi ha muntades dues escales. Una de senzilla i una altre extensible de dos trams. Al cantó esquerra i en la mateixa posició de les escales esmentades, s’hi poden veure les mànegues semi-rígides d’aspiració al darrera d’una planxa de surf. La utilitat d’aquest estri cal emmarcar-la en les operacions de salvament de nàufrags a la platja. Les taules de surf son també equipament habitual dels vehicles de bombers de rescat (Rescue Unit) de les casernes de la costa oest del Estats Units.

Posted in Firefighting | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Polymer Photogravure Gallery

Coming soon.

(You can subscribe to blog and will receive an e-mail when new content is added)

Thanks for visit!

Posted in Photogravure Gallery | Leave a comment

Leyland Cub FK7 Pump-Escape

El Leyland Cub de 1936 és un altre bon exemple de la configuració clàssica del Regne Unit anomenada pump-escape. Aquest tipus de vehicle, que ja vàrem comentar en el cas de l’AEC Regent III de 1950, és bàsicament una auto-bomba que equipa una escala amb rodes per situar-la manualment allà on convingui. Les escales més llargues de les pump-escape, com la del Leyland presentat, podien superar el 20m. Les escales d’aquest tipus han evolucionat al llarg del temps cap a models més curts i lleugers, sobre tot tenint en compte que el camió escala específic pot aportar un giny més llarg, maniobrable, estable i proveït d’accessoris de salvament i extinció més sofisticats.

LeylandCub_front_1200pix
Vista 3/4 del davant d’un Leyland Cub FK7 de 1936 Pump-Escape de Newcastle. Miniatura metàl·lica Escala 1:43 de Del Prado (feu click a la imatge per veure’n una ampliació). Copyright ©2015 by Carles Mitjà

La miniatura presentada és un model de Del Prado a Escala 1:43 amb unes calques laterals on hi diu Newcastle City Fire Brigade (Cos de Bombers de la Ciutat de Newcastle). En aquest cas, una de les particularitats és l’esquema de colors. El vermell només s’utilitza en les rodes, parafangs i la base de la carrosseria. La resta del vehicle és pintat de negre, color poc habitual als vehicles de bombers d’arreu. La carrosseria disposa de quatre portes. Les del davant donen accés a una banqueta tirada de tres places on s’hi allotjaven un oficial, un conductor i un bomber. Les del darrera, més enllà del receptacle de la bomba, accedeixen a una altre banqueta tirada de tres places, per a tres bombers. A l’espai entre les dues portes de cada lateral i veiem els comandaments de la bomba, així com les entrades i sortides d’aigua.

A la cabina hi podem distingir el parabrises partit amb dues peces de vidre a cada costat. La peça inferior de cada banda pot bascular mitjançant una frontissa horitzontal per tal d’augmentar la ventilació de l’interior. Al cantó esquerra de la cabina hi ha un llum auxiliar de grans dimensions i el timbre de sol·licitud de pas en forma de campana. Al centre de la part del davant del sostre hi ha un llum de senyalització. A totes dues bandes i seguint la curvatura dels laterals de la carrosseria hi veiem les mànegues d’aspiració. Muntada al lateral esquerra del sostre hi ha una escala manual de dos trams i al darrera de tot, un rodet de mànega rígida.

LeylandCub_rear_1200pix
Vista 3/4 del darrera d’un Leyland Cub FK7 de 1936 Pump-Escape de Newcastle. Miniatura metàl·lica Escala 1:43 de Del Prado (feu click a la imatge per veure’n una ampliació). Copyright ©2015 by Carles Mitjà

Sobre el conjunt hi va muntada l’escala amb rodes de grans dimensions que queden a punt de ser dipositades al terra per posicionar-la on calgui i desplegar-la de forma manual. L’escala és de fusta i disposa de tres trams. Resulta interessant comparar la configuració d’aquest Leyland amb l’AEC Regent III de 1950 presentat en una altre ocasió. Quasi dues dècades separen els dos models encara que responen fil per randa a un mateix concepte de vehicle d’extinció d’incendis.

Posted in Firefighting | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

L’Humor dels Orfes

Ring36
Mime offers food to the young Siegfried. Illustration from Arthur Rackham to Richard Wagner’s Siegfried (feu click a la imatge per veure’n una versió ampliada).

Com que veig que les coses agafen un caire, al meu entendre, excessivament seriós, fins i tot emprenyat, he decidit no escriure una proclama a la reflexió en termes d’intenció de vot. Ho faré en termes de demanar una mica més d’humor.

El bon humor no és una cosa que es pugui decidir de cop i volta. El bon humor cal alimentar-lo, cal tenir-hi predisposició. Si un vol estar de bon humor, no hi ha cap garantia que ho aconsegueixi. Però si no ho vol, és segur que no somriurà.

Fa dies que alguns no suporteu el meu pretès pragmatisme ni que relativitzi la vostra opció i així m’ho heu fet saber. Uns per activa i d’altres per passiva. Uns i altres esteu en el vostre dret. Per la meva part, sé molt bé que un no és orfe per elecció, sinó per designació, del destí o dels altres. No es pot triar.

El meu pragmatisme m’obliga però a acceptar-ho i a no tenir-vos-ho en compte. Amb bon humor, la meva espatlla romandrà disponible per acollir els vostres plors si un dia ho torneu a necessitar.

Mai m’he oposat a la independència. Només n’he qüestionat la necessitat, el mètode, l’oportunitat, l’oportunisme, les adhesions sense raonament i alguns “companys” de viatge. Tot plegat perquè ningú ha aconseguit explicar-m’ho prou bé o potser perquè jo no he estat capaç d’entendre-ho. Tant se val. El cas és que els meus intents de raonament han xocat sempre amb el més alt dels murs que ens podem trobar: La fe. La fe no necessita raonaments. La fe és una meravella inventada per tal que hom sigui feliç o cregui que ho és. La fe allibera. La fe col·lectiva reconforta i protegeix del dubte dins del ramat. El dubte obliga a triar. El dubte obliga a decidir, a risc d’equivocar-se. La fe eximeix de l’error, perquè l’error, senzillament, no és possible. Ja fa molts anys que ho varen dir: “Benaurats els que creieu, perquè veureu el regne dels cels”.

Tot i que alguns s’entesten en fer-me emprenyar, faig de modus i maneres per no perdre l’humor. Veient aquesta corrua de diputats, monges, capellans, cantautors i futbolistes que toquen la flauta mentre al darrera segueixen una munió de ciutadans i ciutadanes omplint carrers i avingudes, no puc evitar de pensar en la faula del Flautista d’Hamelin. Tant de bo que tot plegat no s’acabi tant malament com a la faula, però no em digueu que si deixeu la fe de banda, encara que sigui només per un moment, la imatge és divertida.

Unes eleccions autonòmiques on un cap de llista no opta a ser President. Una monja que es postula com a cap de llista. El líder de la dreta lliberal agafat de la ma del líder del partit a l’oposició. El cap de llista socialista que s’exhibeix com a ballarí. Tot plegat és com un vaudeville. Un escenari, una porta a cada banda i gent entrant i sortint a veure qui la fa o la diu més grossa. Alguns son divertits, ves per on! Llàstima que mentre tant hi ha gent que les passa putes. Però què hi farem, no es pot tenir tot i les prioritats passen sempre al davant, que per això son prioritats. Aguanteu, desfavorits!, que venen temps nous. Tingueu fe!

Amb això no vull dir que no pugueu sortir-vos-en, no. Vist el paperot que fan els de l’altre banda, tot és possible. Allà també hi tenen afició a donar espectacle. El President de l’Estat que no sap dir si la condició de ciutadà es perd per residir en un altre país. El cap de l’oposició fent de noi bo i simpàtic. Els sindicats dient el contrari que les respectives seccions de “casa nostre” (va…,deixeu-m’ho dir això de “casa nostre”, que em feia il·lusió). La Presidenta de la Junta de Andalucia apel·lant als drets per raó d’origen. I un llarg etcètera. Val a dir però, que no son tant divertits. Tenen un posat més transcendental, amb més càrrega històrica. Jo els veig més ridículs. Potser no tant innocents. Han perdut l’encant de la infància. Deixem-ho en que professen una altre religió. No sou tant diferents, com luterans i catòlics, vaja (aquí que cadascú decideixi qui és qui).

En una cançó de Franco Battiato hi ha una frase inspirada en un text del sociòleg Talcott Parsons, que diu: “L’evoluzione sociale non serve al popolo, se non è preceduta da un’evoluzione di pensiero”. Passi el que passi el proper dia vint-i-set, crec que encara ens falta una mica “d’evoluzione di pensiero”. Però això ara no és important. Ja tindrem temps d’evolucionar. L’important de veritat es que s’acosta la nit electoral i la catarsi assolirà el seu màxim. Ens engrescarem i/o deprimirem amb les primeres estimacions. Després vindrà el ball de xifres. Les discussions sobre la llei d’Hont. Les forquilles. Finalment, el pas de les hores clarificarà el resultat. Apareixeran els líders i ja se sap que a les nits electorals tothom guanya. Si la cosa va frec a frec, encara més. Uns que si “amb la mitat no podeu canviar res”. Els altres que “amb la mitat en tenim prou”. I anar tirant de la rifeta. I els orfes? Els orfes rai. Els orfes seguirem fent zapping i contemplant els respectius vaudevilles. Això sí, si ens ho permeteu, amb bon humor.

Posted in Life & People | Tagged , , , , , , | 2 Comments