Category Archives: Photographic Imaging

Posts about imaging and image contents

Revela’T 2017

Els propers 26, 27 i 28 de Maig es celebrarà a Vilassar de Dalt el Revela’T2017, Festival Contemporani de Fotografia Analògica. Com cada any, hi podreu trobar un munt d’exposicions, tallers i xerrades amb l’eix comú de les tècniques i … Continue reading

Posted in Early Photography, Héliogravure, Heliogravure (english / français), Photographic Imaging, Photography | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Royal Photographic Society Distinction

Past friday I received the official communication for the achievement of the Accredited Senior Imaging Scientist (ASIS) qualification implying the Fellow of the Royal Photographic Society distinction (FRPS) (http://www.rps.org/distinctions). It is obvious I’m proud of this distinction and because of … Continue reading

Posted in Imaging Research, Photographic Imaging, Photography, Photography Technique | Tagged , , , , , | 6 Comments

Resolució Espacial en Digitalització, Impressió i Visualització en Pantalla

A la darrera edició de la revista Lligall de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, el Número 39, s’hi ha publicat el meu article Resolució espacial en digitalització, impressió i visualització en pantalla. Com que la revista és … Continue reading

Posted in Photographic Imaging, Photography, Photography Technique | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Observing the Lateral Etching

Single or binocular loupes are often used to observe the effects of the etching on the surface of the copperplate. Depending on the kind of resin or screen used, it is sometimes difficult to view in detail what happens at … Continue reading

Posted in Early Photography, Heliogravure (english / français), Photographic Imaging, Photography, Photography Technique | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

De la Visualización a la Imagen Final

Planteamiento Inicial. Ante una determinada escena o situación, el fotógrafo puede tomar al menos dos caminos. El primero y más común es el de documentar la escena y los sujetos que la componen. Aunque esta opción no está privada de … Continue reading

Posted in Photographic Imaging, Photography, Photography Technique, Thoughts on Photography | Tagged , , , , , , , | 4 Comments