Image Processing for Hybrid Processes II – Digitization with Scanner

Although the technological obsolescence is nowadays a serious constrain for a suited digitization, specially with high end level scanners, I will explain some hints and tips useful for the current medium and high level scanners still available. The first question to be aware about the scanner performance is the actual possibilities to penetrate a given …

Placa Zee Tilt para Trípode

Como Facebook no es gratis y uno de los muchos peajes que pagamos es la publicidad dirigida, hace semanas que en las Novedades de mi FB aparece periódicamente el vídeo con el anuncio de la nueva placa rápida de fijación de una cámara fotográfica a un trípode, la Zee Tilt, anunciada por el fabricante como …

Royal Photographic Society Distinction

Past friday I received the official communication for the achievement of the Accredited Senior Imaging Scientist (ASIS) qualification implying the Fellow of the Royal Photographic Society distinction (FRPS) (http://www.rps.org/distinctions). It is obvious I'm proud of this distinction and because of that I want be grateful to the Council of the RPS and to all imaging …

Resolució Espacial en Digitalització, Impressió i Visualització en Pantalla

A la darrera edició de la revista Lligall de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, el Número 39, s'hi ha publicat el meu article Resolució espacial en digitalització, impressió i visualització en pantalla. Com que la revista és d'accés exclusiu als associats i per altre banda, el tema de l'article crec que pot …