Tag Archives: impresión

Resolució Espacial en Digitalització, Impressió i Visualització en Pantalla

A la darrera edició de la revista Lligall de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, el Número 39, s’hi ha publicat el meu article Resolució espacial en digitalització, impressió i visualització en pantalla. Com que la revista és … Continue reading

Posted in Photographic Imaging, Photography, Photography Technique | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Profundidad de Campo en Fotografía Digital (V)

En los anteriores post Profundidad de Campo en Fotografía Digital I, II, III y IV se ha realizado un repaso del concepto de Profundidad de Campo (PdC), su carácter de convenio, su aplicación en fotografía, las bases de cálculo en … Continue reading

Posted in iPhone & iPad, Photography, Photography Technique | Tagged , , , , , , , | 2 Comments