Resolució Espacial en Digitalització, Impressió i Visualització en Pantalla

A la darrera edició de la revista Lligall de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, el Número 39, s'hi ha publicat el meu article Resolució espacial en digitalització, impressió i visualització en pantalla. Com que la revista és d'accés exclusiu als associats i per altre banda, el tema de l'article crec que pot …

Profundidad de Campo en Fotografía Digital (V)

En los anteriores post Profundidad de Campo en Fotografía Digital I, II, III y IV se ha realizado un repaso del concepto de Profundidad de Campo (PdC), su carácter de convenio, su aplicación en fotografía, las bases de cálculo en que se sustenta y algunos ejemplos de aplicación práctica. A través de este repaso se …

%d bloggers like this: