Focus stacking


Aquí tenim un bon exemple de les possibilitats de la unió de diferents parts d’una sèrie d’imatges preses per tal de cobrir la profunditat de camp necessària sense recórrer a la profunditat de camp per tancament del diafragma.

http://prometheus.med.utah.edu/~bwjones/2009/03/focus-stacking/

Les apertures reduïdes, a banda de que a determinats augments no proporcionen la profunditat de camp necessària, fan que els efectes de la difracció es manifestin degradant la qualitat general de les imatges. L’enfocament parcial a apertures més obertes i la unió posterior per processament de les imatges obtingudes, poden resoldre problemes de difícil solució per altres mètodes.

7 Replies to “Focus stacking”

  1. Pingback: Focus stacking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: