Tag Archives: resolució espacial

Resolució Espacial en Digitalització, Impressió i Visualització en Pantalla

A la darrera edició de la revista Lligall de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, el Número 39, s’hi ha publicat el meu article Resolució espacial en digitalització, impressió i visualització en pantalla. Com que la revista és … Continue reading

Posted in Photographic Imaging, Photography, Photography Technique | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Displays pixel size

A recent work about the method to determine the image quality expectancy of digital imaging displays, presented at the IS&T/SPIE Electronic Imaging 2011 in San Francisco, allows us to characterize the pixel shape and size of three Apple displays. The … Continue reading

Posted in Imaging Research, iPhone & iPad, Photography | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments