Resolució Espacial en Digitalització, Impressió i Visualització en Pantalla

A la darrera edició de la revista Lligall de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, el Número 39, s'hi ha publicat el meu article Resolució espacial en digitalització, impressió i visualització en pantalla. Com que la revista és d'accés exclusiu als associats i per altre banda, el tema de l'article crec que pot …

Displays pixel size

A recent work about the method to determine the image quality expectancy of digital imaging displays, presented at the IS&T/SPIE Electronic Imaging 2011 in San Francisco, allows us to characterize the pixel shape and size of three Apple displays. The three devices under test were the 24" LED Apple Cinema, the MacBook Pro 15"  and …

%d bloggers like this: