Fotomacrografia de gran augment


En aquest enllaç http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3495771 hi trobareu el vídeo del tercer capítol del programa Fotografies del Canal33. Al capítol, dedicat als animals i les plantes, hi podreu trobar també un treball de fotomacrografia de gran augment realitzat al Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI) del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: