Image Galleries


  • Les galeries de la categoria Gallery permeten veure les imatges que contenen en un visualitzador seqüencial que hom pot activar a dreta o esquerra de la pantalla. La galeria admet comentaris i també l’ampliació de cada imatge en una finestra o pestanya addicional del navegador a una mida de 1000pix el cantó més gran. Per raons de simplificació, les galeries utilitzen només l’anglès per a les descripcions de les imatges.
  • The galleries from Gallery category allows to look at contained images in a sequential viewer that can be activated by hand on the left or right side of the screen. The gallery admits comment and the isolated visualization of each image in a new navigator window or tab at a size of 1000pix on the big image side.
  • Las galerías de la categoría Gallery permiten ver las imágenes que contienen en un visualizador secuencial que puede activarse manualmente a derecha o izquierda de la pantalla. La galería admite comentarios y también la visualización aislada de  cada imagen en una nueva ventana o pestaña del navegador aun tamaño de 1000pix en el lado mayor de la imagen. Por razones de simplificación, las galerías sólo utilizan el inglés en las descripciones de las imágenes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: