Classificació Automàtica d’Imatges


Una de les comunicacions a les 12enes Jornades Imatge i Recerca, celebrades els dijous 22 i divendres 23 de Novembre, la setmana passada, tractava de la necessitat de triar i seleccionar les imatges més interessants entre el conjunt de les ofertes com a donació a un Arxiu per part d’un fotògraf.

A la comunicació, que porta per títol L’AVALUACIÓ DE FONS FOTOGRÀFICS DIGITALS. ESTUDI DE CAS DEL FONS DEL FOTÒGRAF EFRÉN MONTOYA A L’ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL i està signada per Patricia Álvarez, David González i Isabel Pardo, els autors proposen la necessitat ja expressada per altres investigadors d’establir un criteri estandarditzat per tal de decidir sobre la conveniència o no d’ingressar determinades imatges. Aquest criteri ha d’evitar un volum innecessari de material de nou ingrés que podria acabar convertint l’Arxiu en un simple dipòsit, en paraules dels autors.

La proposta d’anàlisi es basa en dos grups de criteris bàsics, els tecnològics d’una banda i els que ells anomenen iconològics de l’altre. Aquests darrers inclouen les imatges duplicades, les de mala qualitat o les que contenen informació reiterativa. En unes explicacions posteriors, s’explica com hi ha una certa encara que previsible disparitat de criteri a l’hora de decidir quines imatges mereixen formar part de la donació, segons si la tria la fa el personal de l’Arxiu o el propi fotògraf. També al final del treball es planteja el problema que representa el temps que cal esmerçar en aquesta tria i selecció. Els detalls de la comunicació els podreu consultar a les actes de les Jornades tant bon punt estiguin disponibles al web de les Jornades.

Descartar les imatges duplicades i les que contenen informació reiterativa sembla una qüestió que podrien resoldre eines de càlcul de correlació d’imatges. Aquestes eines, presents a la majoria de programes de processament d’imatges (ImageJ, MatLab, etc.) es podrien modificar per tal de que assumissin una primera tria automàtica del volum d’imatges en conjunt.

Del que vull parlar, però, és d’una qüestió que em va venir al cap mentre escoltava la presentació de la comunicació. Recordava haver llegit alguna cosa sobre classificació estètica automàtica d’imatges. Perquè fet i debatut, el problema de la classificació estètica te una càrrega de subjectivitat que si no es prova d’acotar, cau sempre en el terreny incert de l’opinió personal.

Fent una cerca a Internet he trobat diverses eines i treballs relacionats amb el tema. En una primera aproximació m’han semblat interessants dues aplicacions en línia, OSCAR i ACQUINE. Ambdues estan basades en els estudis dels mateixos autors i proposen la càrrega d’imatges que el programa classifica segons uns algorismes detallats en els treballs de recerca i que prenen en consideració paràmetres com el contrast, la selecció de formes o la saturació del color i també la distribució del contingut de la imatge en relació a les regles de la composició.

Òbviament, no crec que el problema de la tria i selecció del Arxius d’imatges a l’etapa dels nous ingressos es pugui fer de forma exclusivament automàtica, però potser aquests sistemes podrien realitzar un primer buidatge que desprès fos supervisat pels responsables i/o els autors de les imatges. Si més no, pujar-hi les pròpies imatges és prou entretingut com per reflexionar-hi.

Dos dels treballs de recerca relacionats els trobareu a:  AestheticQuality_Li_Gallagher_Lui_Chen i StudyingAesthetics_Datta_Joshi_Li_Wang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: