Image Quality Laboratory a RIAO/Optilas2013


LABORATORI_GeneralEn el marc de les activitats del Image Quality Laboratory (IQL) del CITM del Campus de Terrassa de la UPC, els treballs Optimization of digitization procedures in cultural heritage preservation i Digital image quality measurements by objective and subjective methods from a series of parametrically degrades images han estat acceptats com a presentació oral i gràfica respectivament a RIAO/OPTILAS 2013, VIII Iberoamerican Conference on OpticsXI, Latinamerican meeting on Optics, Lasers and Applications que es celebrarà a Porto (Portugal) els propers 22 a 26 de juliol d’enguany. Els proceedings del congrès seran publicats per SPIE.

El primer treball ha estat realitzat per la professora del CITM Bea Martínez amb la col·laboració dels professors Carles Mitjà (CITM) i Jaume Escofet del Departament d’Òptica i Optometria de la UPC. El document ordena i resumeix les diferents mesures, ajustatges i procediments que cal tenir en compte en la digitalització de patrimoni històric i cultural, especialment pel que fa a la digitalització d’originals fotogràfics en suport de vidre, flexible o paper.

El segon treball citat, em complau especialment de parlar-ne perquè es tracta d’un resum del Treball de Fi de Grau (TFG) de l’alumna del Grau en Fotografia i Creació Digital Aura Tachó, tractant-se en aquest cas del primer TFG proposat per l’IQL que ha assolit un grau d’interès i qualitat suficient com per ser presentat en un congrés internacional com l’esmentat. A més de l’Aura, hi han col·laborat els professors Carles Mitjà, director del TFG, i Bea Martínez del CITM, així com Jaume Escofet del Departament d’Òptica i Optometria i Miquel Ralló del Departament de Matemàtica Aplicada III, de la UPC. Aquest treball relaciona les mesures objectives de la qualitat d’imatge amb la mesura psico-física de la percepció de qualitat dels observadors de les imatges.

Fel·licitats doncs a tots plegats, especialment a l’Aura i per extensió, a tots els alumnes companys del CITM.

One Reply to “Image Quality Laboratory a RIAO/Optilas2013”

  1. Moltes gràcies Carles! Ha estat un plaer i un orgull haver pogut comptar amb la teva experiència, ajuda i consell.
    🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: