In Your Bag


JapanCameraHunter_logoCarlesMitja_MyBagAl post Nº1039 de la secció In your bag, la revista Japan Camera Hunter publica la imatge de l’equipament fotogràfic que porto a diari, junt amb una petita ressenya. Als mil trenta-vuit post anteriors i als que es publicaran en el futur podeu conèixer què porten altres tants fotògrafs a les seves bosses i motxilles. Animeu-vos i compartiu el contingut de la vostra bossa de fotògraf. Només heu de fer una fotografia de la vostre bossa i l’equip que hi porteu, redactar un text i seguir unes senzilles instruccions per enviar-ho tot a l’adreça de correu que s’indica al web de la revista.

En el post Nº1039 de la sección In your bag, la revista Japan Camera Hunter publica la imagen del equipo fotográfico que llevo a diario, junto a una pequeña reseña. En los mil treinta y ocho post anteriores y los que se publicarán en el futuro podéis ver qué llevan en sus bolsas y mochilas otros tantos fotógrafos. Animaros y compartir el contenido de vuestra bolsa de fotógrafo. Sólo debéis hacer una fotografía de la bolsa y el equipo que lleváis en ella, redactar un texto y seguir unas sencillas instrucciones para enviarlo todo a la dirección de correo que se indica en la web de la revista.

 

One Reply to “In Your Bag”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: