Tag Archives: pantalla

Resolució Espacial en Digitalització, Impressió i Visualització en Pantalla

A la darrera edició de la revista Lligall de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, el Número 39, s’hi ha publicat el meu article Resolució espacial en digitalització, impressió i visualització en pantalla. Com que la revista és … Continue reading

Posted in Photographic Imaging, Photography, Photography Technique | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Profundidad de Campo en Fotografía Digital (V)

En los anteriores post Profundidad de Campo en Fotografía Digital I, II, III y IV se ha realizado un repaso del concepto de Profundidad de Campo (PdC), su carácter de convenio, su aplicación en fotografía, las bases de cálculo en … Continue reading

Posted in iPhone & iPad, Photography, Photography Technique | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

El iPad y la Edición de Imágenes

¿Necesitas una excusa para comprar un iPad? ¿Lo quieres porque sí, porque lo quieres y ya está, pero necesitas una excusa? Contesta primero a una pregunta: ¿Te ves a menudo obligado a editar tus imágenes en un portátil?, ¿sí?, pues … Continue reading

Posted in iPhone & iPad | Tagged , , , | 1 Comment

Displays pixel size

A recent work about the method to determine the image quality expectancy of digital imaging displays, presented at the IS&T/SPIE Electronic Imaging 2011 in San Francisco, allows us to characterize the pixel shape and size of three Apple displays. The … Continue reading

Posted in Imaging Research, iPhone & iPad, Photography | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments