Printing Negatives or Positives for Alternative Processes

A lot of literature has been written about the best way to inkjet printing life size negatives or positives, both intended for the so called alternative photographic processes. From the early days of digital image printer models to current photographic quality printers, a lot of proposals have been developed. Some of those methods were based …

Resolució Espacial en Digitalització, Impressió i Visualització en Pantalla

A la darrera edició de la revista Lligall de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, el Número 39, s'hi ha publicat el meu article Resolució espacial en digitalització, impressió i visualització en pantalla. Com que la revista és d'accés exclusiu als associats i per altre banda, el tema de l'article crec que pot …

Profundidad de Campo en Fotografía Digital (V)

En los anteriores post Profundidad de Campo en Fotografía Digital I, II, III y IV se ha realizado un repaso del concepto de Profundidad de Campo (PdC), su carácter de convenio, su aplicación en fotografía, las bases de cálculo en que se sustenta y algunos ejemplos de aplicación práctica. A través de este repaso se …

%d bloggers like this: