Resolució Espacial en Digitalització, Impressió i Visualització en Pantalla

A la darrera edició de la revista Lligall de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, el Número 39, s'hi ha publicat el meu article Resolució espacial en digitalització, impressió i visualització en pantalla. Com que la revista és d'accés exclusiu als associats i per altre banda, el tema de l'article crec que pot …

De la Visualización a la Imagen Final

Planteamiento Inicial. Ante una determinada escena o situación, el fotógrafo puede tomar al menos dos caminos. El primero y más común es el de documentar la escena y los sujetos que la componen. Aunque esta opción no está privada de una cierta dosis de creatividad, la documentación impone reglas y limita las opciones frente al …

Sobre la Fotografia II

En arribar a la platja d'Arromanches, a Normandia, el primer que sorprèn al visitant que no en conegui la història, es l'arrenglerament d'estructures flotants al mar enfront de la badia. A la platja, més o menys extensa segons la marea, algunes d'aquestes estructures romanen immòbils ancorades a la sorra. Es tracta de restes del port …

%d bloggers like this: