Jornades Imatge i Recerca 2012


Avui 22 i demà 23 de Novembre es celebren les 12es Jornades Imatge i Recerca, a la ciutat de Girona. El programa complert d’activitats el trobareu a http://issuu.com/ajuntament_girona/docs/rev_cat

Demà divendres, a les 10:45h, hi presentaré la ponència titulada Infraestructura Tecnològica i Procediments de Treball per a la Digitalització d’Arxius Fotogràfics. La ponència recull un recorregut per les diverses etapes de la digitalització d’originals fotogràfics pel que fa a la tria de l’equipament, el calibratge dels instruments, la
captació de les imatges, el seu processament, la preparació dels arxius per a les
aplicacions finals i la conveniència de la formació en les diverses àrees així com
l’establiment de protocols de treball.

El text planteja la necessitat d’assumir la càmera de qualitat com a instrument de digitalització en la mesura que els escàners han caigut en una obsolescència tecnològica i abandonament de la producció per part dels fabricants. En aquest context, les habilitats de l’operador es situen en un grau de dificultat més alt que en el cas dels escàners i cal doncs pensar en els perfils de formació i coneixements a adquirir per encarar el nou repte.

One Reply to “Jornades Imatge i Recerca 2012”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: