Composició / Llum / Color…


VillanuevaSigena_BarracaBlau_compo

  • Feu click a les imatges per veure’n una versió ampliada, compareu-les i voteu quina opció us sembla millor en termes de composició, enquadrament, recorregut visual, relació entre els blaus del cel i l’edifici… He desactivat els comentaris per no condicionar els nous votants, (continuarà…, si voteu)
  • Haced click en las imágenes para ver una versión ampliada, comparadlas y votad la opción que os parece mejor en términos de composición, encuadre, recorrido visual, relación entre los azules del cielo y el edificio… He desactivado los comentarios para no condicionar a los nuevos votantes, (continuará…, si votáis)
  • Click on the pictures to see a magnified version, compare it and vote your best option relating with composition, framing, visual path, sky and building blues relationship… Comments have been desactivated to allow free opinion on new voters, (will be continued…, if you vote)

One Reply to “Composició / Llum / Color…”

Comments are closed.

%d bloggers like this: